Monday, October 22, 2012

Troubadour Songs, Op. 208


Op. 208 TROUBADOUR SONGS (October 22, 2012)
For Troubadour(s)/Jongleur(s) and Ensemble (1111 2Perc Strings)
I. William IX of Aquitaine (1071–1126)
     Farai un vers pos mi sonelh
II. Marcabru (c. 1100-1150)
     L'autrier jost'una sebissa
III. Jaufre Rudel (1117-1147)
     Quan lo rius de la fontana
IV. Bernart de Ventadorn (1130–1200)
     Non es meravelha s'en chan
V. Guiraut de Bornelh (c. 1138 – 1215)
     Reis glorios
VI. Bertran de Born (1140 – 1215)
     Rassa, tan creis
VII. Raimbaut de Vaqueiras (1150-1207)
     Kalinda maya


Score:


Thursday, October 18, 2012

Mairzy Variations, Op. 207


Op. 207 MAIRZY VARIATIONS (October 18, 2012)
Theme and Eight Variations for Piano Four-Hands


Score: